Apklausa. Nuotolinis ugdymas

Siekdami kuo geriau išsiaiškinti mokytojų, tėvelių ir mokinių galimybes ir poreikius vykdant nuotolinį ugdymą, atlikome mokytojų apklausą ir pirmąjąi karantino savaitei pasibaigus, susistemintą pateikiame mokyklos svetainėje. Džiaugiamės visos mokyklos bendruomenės glaudžiu bendradarbiavimu, pagalbos ir patarimų teikimu. Dėkojame tėveliams kantriai mokantis kartu su vaikais ir neabejojame, kad drauge tobulėdami atrasime geriausius nuotolinio ugdymo sprendimus. Būkite sveiki…

DĖMESIO! SVARBI INFOMACIJA

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMSM) patvirtino, kad nustatomos pavasario (Velykų) mokinių atostogos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d., per kurias mokytojams rekomenduojama pasiruošti nuotoliniam darbui su mokiniais. Vadovaudamiesi 2020-03-12 Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu Nr. A16-213/20 (2.6.2.1-CIV) informuojame, kad nurodytu laikotarpiu mokyklos patalpos bus uždarytos. Vadovaujantis…