Mokyklos administracija

Direktorė Ingrida MILAŠIŪTĖ (8~5) 267 04 50  ingrida.milasiute@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta ŽYMANČIUTĖ (8~5) 267 59 30 zymanciute@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Dangira GOŠTALTAVIČIŪTĖ (8~5) 267 04 50 dangira.nvmm@gmail.com
Meno vadovas prof. Ričardas SVIACKEVIČIUS (8~5) 267 47 18 ricardas@sviackevicius.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio veiklai Petras JANKAUSKAS (8~5) 267 04 50 petras.jankauskas19@gmail.com

Raštinės vedėja Viktorija PARVICKIENĖ (8~5) 267 47 18  nvmuzikosmokykla@gmail.com

Sekretorė Simona Alksninytė (8~5) 267 47 18 rastine@nvilniosmm.vilnius.lm.lt

Kaip mus rasti?