Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla skelbia muzikai gabių vaikų priėmimą, kuris vyks gegužės 28-29 d. nuo 12 iki 18 val. 3 kabinete.

Gerb. tėveliai, informuojame, kad stojamasis mokestis į muzikos mokyklą yra 5 eur. Stojant dviem ir daugiau vaikų iš vienos šeimos mokestis 2,5 eur.

 

Laukiame Jūsų!

 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MUZIKOS MOKYKLOS PIRMOKŲ PASKIRSTYMAS MOKYTOJAMS (Patvirtinta 2017 m. rugpjūčio 28 d. Direktoriaus įsakymu Nr. M- 1)

PAGAL TĖVELIŲ PRAŠYMUS, ANTRO INSTRUMENTO PAMOKOS PASKIRTOS MOKSLEIVIAMS PAS ŠIUOS MOKYTOJUS (Patvirtinta 2017 rugpjūčio 28 d. Direktoriaus įsakymu Nr. M- 2)

ABSOLVENTŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS DĖL MOKYMOSI MUZIKOS MĖGĖJŲ UGDYMO PROGRAMOJE, PASKIRSTYMAS MOKYTOJAMS (Patvirtinta 2017 rugpjūčio 28 d. Direktoriaus įsakymu Nr. M-3)

 

VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MUZIKOS MOKYKLOS NAUJAI PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS (Patvirtinta Direktoriaus prof. R. Sviackevičiaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 7)

 

—————————————————————————————————————————————

Į Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklą priimami mokytis vaikai nuo 7 metų, į parengiamąją grupę priimami 5-6 metų vaikai.

Kiekvienų metų gegužės paskutinę savaitę muzikos mokyklos direktorius sudaro Mokinių priėmimo komisiją gabiems vaikams priimti. Vaikai atrenkami remiantis muzikinės atminties, klausos,  ritmo pojūčio patikrinimo rezultatais; taip pat vertinama, ar vaiko gebėjimai ir fiziniai duomenys atitinka pasirinktą pagrindinį meninį dalyką. Kiekvienas vaikas, dalyvaujantis atrankoje, privalo padainuoti dainelę, atkartoti ritmą bei melodinį garsą.

 

Reikalingi dokumentai:

  1. prašymas su nuotrauka
  2. gimimo liudijimo kopija
  3. vaiko sveikatos būklės pažyma arba jos kopija
  4. pažyma apie mokymosi rezultatus atvykus iš kitos to paties tipo neformalaus švietimo įstaigos

 

Direktoriaus įsakymas, kuriame nurodomas į muzikos mokyklą priimtų vaikų sąrašas, skelbiamas po 2 dienų pasibaigus atrankai. Priimti mokiniai privalo atvykti į mokyklą rugsėjo 1 dieną 15 valandą.

Jeigu vaikas persigalvojo lankyti mokyklą – apie sprendimą prašome pranešti iki mokslo metų pradžios telefonu (8 5) 267 4718. Pavėlavusieji į priėmimą gali kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Violetą Žymančiutę birželio ir rugsėjo mėnesiais.

Visi mokyklos mokiniai groja nuosavais instrumentais. Jaunieji pianistai ir akordeonistai pamokų metu muzikuoja mokyklos instrumentais, o namuose pamokų pasirengimui privalo turėti nuosavus.

PATVIRTINTA:
Vilniaus Naujosios Vilnios
muzikos mokyklos
direktoriaus prof. R. Sviackevičiaus
2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. M-54

 

2017 m. PRIIMTŲ VAIKŲ SĄRAŠAS: