Skyriuje mokiniai mokomi:

  • chorinio dainavimo
  • solinio dainavimo
  • solfedžio
  • muzikos istorijos
  • ankstyvojo muzikinio ugdymo
  • profesinio pasirengimo

 

Mokytis chorinio ir solinio dainavimo priimami vaikai nuo 7 metų. 2017-2018 mokslo metais skyriuje mokosi 31 mokiniai. Ugdymo trukmė – 8 metai.

 

Teorinių disciplinų, solinio ir chorinio dainavimo skyriaus vedėja – vyr. mokytoja Leontina KOMKIENĖ.

 

Skyriaus mokytojai:

 

Irina AKRAMAVIČIŪTĖ – muzikos istorijos, solfedžio mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

Vytautas ABARIS – solfedžio mokytojas metodininkas, koncertmeisteris;

 

 

 

 

 

Vera BADJANOVA – muzikos istorijos, solfedžio mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

 

Marytė BIGNEVIČIŪTĖ – solfedžio mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

 

Aušra DARGIENĖ – teorinių disciplinų vyr. mokytoja;

 

 

 

 

 

Natalija KATILIENĖ – solinio dainavimo mokytoja ekspertė;

 

 

 

 

Rita KATINIENĖ – solfedžio mokytoja ekspertė;

 

 

 

 

 

 

Leontina KOMKIENĖ – chorinio dainavimo vyr. mokytoja;

 

 

 

 

Jurgis PALIAUKA – muzikos istorijos, solfedžio mokytojas;

 

 

 

 

 

 

Renata LASTAUSKAITĖ-VENGRIENĖ – solfedžio vyr. mokytoja;

 

 

 

 

 

 

Justina TRINKŪNAITĖ-SUNGAILIENĖ – solfedžio mokytoja.

 

 

 

 

 

 

Pradinio muzikavimo programa (solinis dainavimas)

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Solinis dainavimas 1 1,5 1,5 2
Muzikinio rašto ir kultūros pažinimas 1 2 2 2
Choras 2 2 2 2
Muzikos instrumentas 1 1 1 1
Pamokų skaičius 5 5,5 6,5 7

 

Pradinio muzikavimo programa (chorinis dainavimas) 

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Choras 1 2 2 2
Muzikinio rašto ir kultūros pažinimas 1 2 2 2
Muzikos instrumentas fortepijonas 1 1 1 1
Pamokų skaičius 3 5 5 5

 

Pagrindinio muzikavimo programa (solinis dainavimas)

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Solinis dainavimas 2 2 2 2
Solfedžio 2 2 2 2
Choras 2 2 2 2
Muzikos istorija 1 1 1 1
Muzikos instrumentas 1 1 1 1
Pamokų skaičius 8 8 8 8

 

Pagrindinio muzikavimo programa (chorinis dainavimas)

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Choras 3 3 3 3
Solfedžio 2 2 2 2
Muzikos istorija 1 1 1 1
Muzikos instrumentas fortepijonas 1 1 1 1
Minimalus pamokų skaičius 6 6 6 6

 

Pradinio ugdymo programos solinio dainavimo pamokoms skiriama 0,5 val koncertmeisterio, pagrindinio ugdymo pamokoms 1 koncertmeisterio valanda.

Kolektyvai:

  • jaunučių choras (vadovė vyr. mokytoja Leontina KOMKIENĖ, koncertmeisterė Ina KONONOVA)
  • jaunių choras (vadovė mokytoja metodininkė Marytė BIGNEVIČIŪTĖ, chormeisteris-koncertmeisteris Vytautas ABARIS)

Pasiekimai:

Chorai aktyviai koncertuoja mokykloje ir už jos ribų: dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose, konkursuose bei festivaliuose, yra nuolatiniai moksleivių bei respublikinių dainų švenčių dalyviai.

      

Solinio dainavimo mokytojos ekspertės Natalija Katilienė ir Rita Katinienė kas 2 metus organizuoja respublikinį vaikų ir jaunimo dainavimo konkursą ,,Rudens spalvos,, kuriame komisijos nariais kviesti garsūs šalies atlikėjai – I. Laurušienė, D. Puišys, L. Domikaitė, G. Skėrytė, D. Staponkus, M. Staškus ir kiti.

 

Konkurse „Rudens spalvos“ kasmet aktyviai dalyvauja ir pelni laureatų vardus ir mūsų   mokyklos moksleiviai. Jaunieji solistai E. Černiavskij, E. Burbo, E. Ponomariovas, R. Dastikas, P. Paliulis mokyklą garsina dalyvaudami   miesto ir respublikiniuose konkursuose, koncertuose, televizijos laidose, LRT konkurse ,,Dainų dainelė“ ir LNOBT spektaklių pastatymuose.

 

      

 

Baigę muzikos mokyklą, solinio dainavimo studijas   konservatorijoje tęsia Natalijos Katilienės mokiniai – L. Valentinovič, S. Krukonis, o Leontinos Komkienės   moksleivė E. Volodkovič – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Muzikos istorijos moksleiviai, parengti mokytojos Veros Badjanovos, nuo 2007-ųjų kasmet dalyvauja Respublikinėse muzikos ir meno mokyklų moksleivių konferencijose.

 

Modernizuojant ugdymo procesą muzikos istorijos ir solfedžio pedagogai pamokose naudoja multimedijos technologijas, kompiuterio muzikines programas, interneto duomenų bazes.