Skyriuje mokiniai mokomi groti šiais instrumentais:

  • kanklėmis
  • birbyne

 

Į Tautinių instrumentų skyrių priimami vaikai nuo 7 metų. 2017-2018 mokslo metais groti tautiniais muzikos instrumentais mokosi 33 mokiniai.

 

Tautinių instrumentų skyriaus vedėja – mokytoja metodininkė Eglė STUOKAITĖ

 

Kanklių mokytojai:

 

Jolanta ČIBINSKIENĖ – vyr. mokytoja;

 

 

 

 

Eglė STUOKAITĖ – mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

 

 

Birbynės mokytojai:

 

Agnius DAUBARIS – mokytojas;

 

 

 

 

 

Pradinio muzikavimo programa

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Muzikos instrumentas 1 1,5 1,5 2
Muzikinio rašto ir kultūros pažinimas 1 2 2 2
Antrasis muzikos instrumentas 0,5 0,5
Chorinis dainavimas 1-2 1-2 1-2 1
Ansamblis 0,5
Minimalus pamokų skaičius 3 4 4 4
Maksimalus pamokų skaičius 4 6 6 5,5

 

 

Pagrindinio muzikavimo programa

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Muzikos instrumentas 2 2 2 2
Solfedžio 2 2 2 2
Muzikos istorija 1 1 1 1
Antrasis muzikos instrumentas 0-
0,5
0-
0,5
0-
0,5
0-
0,5
Orkestras arba ansamblis 0-2 0-2 0-2 0-2
Minimalus pamokų skaičius 6 6 6 6
Maksimalus pamokų skaičius 7,5 7,5 7,5 7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautinių instrumentų dalykams skiriamos koncertmeisterio valandos: pirmokams – 0,33 val, šeštus ir septintus metus besimokantiems – 1 koncertmeisterio valanda, kitoms klasėms po 0,5 koncertmeisterio valandos.

 

Kolektyvai:

  • folkloro ansamblis „Žolynėlis“ (vadovė Eglė STUOKAITĖ);
  • kanklių ansamblis (vadovė Jolanta ČIBINSKIENĖ);
  • tautinių instrumentų ansamblis (vadovai Jolanta ČIBINSKIENĖ, Agnius DAUBARIS);

 

Pasiekimai

Tautinių instrumentų skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje, taip pat yra Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursų, festivalio „Tek saulele“, dainų švenčių dalyviai. Kiekvienas metais skyriaus iniciatyva yra organizuojama linksma Užgavėnių šventė. Nuo 2005-ųjų skyriaus mokytojai ir mokiniai, bendradarbiaudami su vaikų globos namais, kasmet dalyvauja Vilniaus Naujosios Vilnios organizuojamame projekte „Išsipildymo akcijos įkvėpti…“.