Skyriuje mokiniai mokomi groti šiais instrumentais:

  • smuiku
  • altu
  • violončele

Į styginių instrumentų skyrių priimami vaikai nuo 7 metų. 2017-2018 mokslo metais skyriuje mokosi 107 mokiniai. Ugdymo trukmė – 8 metai.

Styginių instrumentų skyriaus vedėjos – mokytoja metodininkė Stasė KUNCIENĖ (metodinė veikla) ir mokytoja ekspertė Anna KIJEVIČ (organizacinė veikla).

 

Smuiko mokytojai:

Tatjana BLIŠKEVIČIENĖ – mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

 

Anna KIJEVIČ – mokytoja ekspertė;

 

 

 

 

 

Stasė KUNCIENĖ – mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

Elena Loreta LAŠAITĖ – mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

Vitalija PILKAUSKIENĖ – mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

 

Lina ŠERNIENĖ – vyr. mokytoja;

 

 

 

 

 

Agata URSUL– mokytoja;

 

 

 

 

Daiva VASILIAUSKIENĖ – mokytoja ekspertė;

 

 

 

 

Violončelės mokytojai:

 

Rūta BALČIŪTĖ – mokytoja;

 

 

 

 

 

Regina RUTKAUSKIENĖ – mokytoja;

 

 

 

 

 

Mykolas RUTKAUSKAS – mokytojas.

 

 

 

 

 

Pradinio muzikavimo pragrama

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Muzikos instumentas 1 1,5 1,5 2
Muzikinio rašto ir kultūros pažinimas 1 2 2 2
Antrasis muzikos instrumentas 0,5 0,5
Chorinis dainavimas 1-2 1-2 1-2 1
Ansamblis 0,5
Minimalus pamokų skaičius 3 4 4 4
Maksimalus pamokų skaičius 4 6 6 5,5

 

 

Pagrindinio muzikavimo programa

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Muzikos instumentas 2 2 2 2
Solfedžio 2 2 2 2
Muzikos istorija 1 1 1 1
Antrasis muzikos instrumentas 0-
0,5
0-
0,5
0-
0,5
0-
0,5
Orkestras arba ansamblis 0-2 0-2 0-2 0-2
Minimalus pamokų skaičius 6 6 6 6
Maksimalus pamokų skaičius 7,5 7,5 7,5 7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Styginių instrumentų dalykams skiriamos koncertmeisterio valandos: pirmokams – 0,33 val, šeštus ir septintus metus besimokantiems – 1 koncertmeisterio valanda, kitoms klasėms po 0,5 koncertmeisterio valandos.

 

Kolektyvai:

  • mažųjų smuikininkų ansamblis (vadovė Daiva VASILIAUSIENĖ, koncertmeisterė Rasa VAIČIULYTĖ);
  • smuikininkų ansamblis (vadovė Anna KIJEVIČ, koncertmeisterė Alina KESLERIENĖ);
  • kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas prof. Ričardas SVIACKEVIČIUS ir vadovė Anna KIJEVIČ).

Pasiekimai:

Styginių instrumentų skyriaus mokiniai yra Balio Dvariono, I tarptautinio V. Radovičiaus ir kitų tarptautinių ir respublikinių konkursų,  įvairių festivalių laureatai ir diplomantai. Skyriaus mokiniai ir jų mokytojai dalyvauja projekte „Išsipildymo akcijos įkvėpti…“, koncertuoja Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės, Šv. Jonų, Šv. Kotrynos bažnyčiose, Chodkevičių rūmuose, mokyklose bei darželiuose. 2007 metais Styginių instrumentų skyriaus mokytojai surengė I tarptautinį jaunųjų stygininkų konkursą prof. Viktoro Radovičiaus atminimui, kuriame varžėsi atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos. 2014 m. konkurse dalyvavo atlikėjai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos. Yra koncertavę Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos respublikos seime, Lenkijoje, Latvijoje.