Skyriuje mokiniai mokomi groti šiais instrumentais:

 • klarnetu
 • išilgine fleita
 • skersine fleita
 • saksofonu
 • trombonu
 • trimitu
 • tenoru (baritonas)
 • tūba
 • mušamaisiais
 • estradiniu fortepijonu
 • sintezatoriumi
 • gitara

 

Į skyrių groti mediniais pučiamaisiais muzikos instrumentais priimami 7-12 metų vaikai, nuo 10 metų priimami vaikai, kurie nori mokytis groti variniais pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais. 2017-2018 mokslo metais skyriuje mokosi 137 mokiniai. Ugdymo trukmė – 8 metai.

Pučiamųjų, mušamųjų instrumentų ir estrados skyriaus vedėjas – mokytojas metodininkas Dainius POCIUS.

Medinių pučiamųjų instrumentų mokytojai:

 

Karolina DAUKŠIENĖ – fleitos mokytoja;

 

 

 

 

 

Vilija FILMANAVIČIENĖ – fleitos mokytoja ekspertė;

 

 

 

 

 

Raimondas JONČAS – fleitos mokytojas metodininkas;

 

 

 

 

 

Darius KRUKONIS – saksofono vyr. mokytojas;

 

 

 

 

Dainius POCIUS – klarneto mokytojas metodininkas;

 

 

 

 

Anželika RAHIMLI – fleitos mokytoja.

 

 

 

 

Varinių pučiamųjų instrumentų mokytojai:

 

Tomas KARKA – trombono mokytojas;

 

 

 

 

 

Giedrius LABANAUSKAS  – trimito mokytojas ekspertas;

 

 

 

 

Stanislav NARUŠKEVIČ – trombono, tūbos, eufonijos vyr. mokytojas;

 

 

 

 

 

Mindaugas RARIVANAS – trombono, tūbos, eufonijos vyr. mokytojas;

 

 

 

 

 

 

Arvydas VALATKEVIČIUS – valtornos mokytojas.

 

 

 

 

 

Mušamųjų instrumentų mokytojas:

 

Arvydas VAINIUS – mokytojas ekspertas;

 

 

 

 

Robertas VILČINSKAS  – mokytojas.

 

 

 

 

 

Estradinių dalykų mokytojai:

 

Jadvyga LAURINAITIENĖ – estradinio fortepijono mokytoja;

 

 

 

 

 

Edgar SABILO – estradinio fortepijono mokytojas.

 

 

 

 

Gitaros mokytojai:

 

Marius CECHANAVIČIUS – mokytojas;

 

 

 

 

 

Andrejus DAUGIRDAS – vyr. mokytojas;

 

 

 

 

Juozas MARTINKĖNAS – mokytojas.

 

 

 

 

 

Pradinio muzikavimo programa

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Muzikos instrumentas 1 1,5 1,5 2
Muzikinio rašto ir kultūros pažinimas 1 2 2 2
Antrasis muzikos instrumentas 0,5 0,5
Chorinis dainavimas 1-2 1-2 1-2 1
Ansamblis 0,5
Minimalus pamokų skaičius 3 4 4 4
Maksimalus pamokų skaičius 4 6 6 5,5

 

 

Pagrindinio muzikavimo programa

Dalykas/klasė 1 2 3 4
Muzikos instrumentas 2 2 2 2
Solfedžio 2 2 2 2
Muzikos istorija 1 1 1 1
Antrasis muzikos instrumentas 0-
0,5
0-
0,5
0-
0,5
0-
0,5
Orkestras arba ansamblis 0-2 0-2 0-2 0-2
Minimalus pamokų skaičius 6 6 6 6
Maksimalus pamokų skaičius 7,5 7,5 7,5 7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Pučiamųjų instrumentų dalykams skiriamos koncertmeisterio valandos: pirmokams – 0,33 val, šeštus ir septintus metus besimokantiems – 1 koncertmeisterio valanda, kitoms klasėms po 0,5 koncertmeisterio valandos.

 

Kolektyvai:

 • Pučiamųjų instrumentų orkestras ,,DoMinO“ (vadovas Mindaugas RARIVANAS).

 

Pasiekimai:

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos pučiamųjų, mušamųjų ir estrados skyriaus mokiniai nuolat dalyvauja mokyklos koncertuose, vaikų ir jaunimo menų festivalyje „Vieversėliai“, projekte „Išsipildymo akcijos įkvėpti…“, respublikiniame J. Pakalnio konkurse, kur pelno laureatų ir diplomantų vardus. Skyriaus trimitininkai dalyvauja visuose svarbiausiuose mokyklos renginiuose. Yra koncertavę Lenkijoje, Latvijoje.