Direktorius

prof. Ričardas SVIACKEVIČIUS

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta ŽYMANČIUTĖ

Direktoriaus pavaduotoja projektinei veiklai

Irina AKRAMAVIČIŪTĖ

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Petras JANKAUSKAS

Raštinės vedėja

Janina NARKEVIČIENĖ