Mokyklos himnas

 P. Stunžėno žodžiai
L. Abariaus muzika

Vilnelė sruvena į Nerį,

Mes einam žalia krantine,

Pernakt žiburėliuose žėri

Gražuolė Naujoji Vilnia.

VIZIJA

Mokykla teikianti muzikinį išprusimą, ugdanti sėkmingus ir kūrybingus vaikus, puoselėjanti estetines ir dvasines vertybes, atvira kaitai ir naujovėms.

 

MISIJA

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla  teikia muzikinį išsilavinimą vaikams ir suaugusiems pagal formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, profesinio pasirengimo bei muzikos mėgėjų programas, ir šia savo veikla aktyviai rūpinasi ir formuoja Vilniaus Naujosios Vilnios daugianacionalinio rajono gyventojų muzikinį išprusimą, kultūrą, puoselėja Lietuvos muzikinės kultūros tradicijas, išryškina tautinių mažumų privalumus ir siekius visos Europos muzikinių kultūrų kontekste.

 

PRIORITETAI

  1. Sėkmingas, kūrybingas ir dorovingas vaikas.
  2. Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas.
  3. Kultūringa ir atvira kaitai mokykla.