Kamerinis orkestras

Vilniaus Naujosios Vilnios  muzikos mokyklos kamerinis orkestras susikūrė 2006 metų rudenį. Jo meno vadovas ir dirigentas – mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius. Orkestro instrumentų grupių vadovės – Ana Kijevič ir Vitalija Pilkauskienė.

Kameriniame orkestre groja vyresniųjų klasių mokiniai ir pedagogai. Kolektyvas aktyviai dalyvauja mokyklos koncertinėje veikloje: koncertuoja Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, Chodkevičių rūmuose, visuose mokyklos ataskaitiniuose koncertuose. Dalyvauta tokiuose svarbiuose renginiuose, kaip Didysis muzikų paradas, ansamblių festivalyje „Džiaukimės drauge“, Leono Povilaičio mirties metinių minėjime Vilniaus rotušėje, projekte „Išsipildymo akcijos įkvėpti…“.

 


Smuikininkų ansamblis

Smuikininkų ansamblis buvo įkurtas 1975 metais, jo įkūrėjos – Elena Loreta Lašaitė ir Alina Keslerienė. Nuo 2001 m. kolektyvo vadovė  – Anna Kijevič,  koncertmeisterė – Alina Keslerienė.

Jau daugelį metų aktyvių vadovų dėka smuikininkų ansamblis tapo žinomu kolektyvu, reprezentuojančiu mokyklą Lietuvoje ir užsienyje. Nuolat dalyvaujama visuose Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos organizuojamuose koncertuose (kaip mokykloje, taip ir tokiose prestižinėse koncertų salėse, kaip Vilniaus rotušėje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lenkijos ambasadoje, Šv. Jonų bažnyčioje, Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje ir kt.), įvairiuose projektuose (su Lietuvos kameriniu orkestru, su chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, „Išsipildymo akcijos įkvėpti…“ ir kt.). Aukštas Naujosios Vilnios muzikos mokyklos stygininkų profesionalumas pelnė kolegų pripažinimą, todėl mokyklos styginių instrumentų skyriui buvo pavesta organizuoti moksleivių menų švenčių „Džiaukimės drauge“ jungtinius Vilniaus miesto styginių sektoriaus koncertus, kurie vyko Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (1999), Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (2001), Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose (2003).

Smuikininkų ansamblis yra festivalio „Grok, žiogeli“ laureatas (1997), moksleivių menų šventės „Džiaukimės drauge“ laureatas finalininkas (2003), festivalio „Vieversėlis“ (2003), projekto „Žingsniai“ ir kitų koncertų bei projektų dalyvis.


Mažųjų smuikininkų ansamblis

Mažųjų smuikininkų ansamblis buvo įkurtas 1997 metais. Jo vadovė – Daiva Vasiliauskienė.

Ansamblis dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose, visuose ataskaitiniuose koncertuose. Taip pat koncertavo Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, Chodkevičių rūmuose, dalyvavo regioniniame meno ir amatų festivalyje Vieversėlis“ (2008), IV Vilniaus miesto muzikos mokyklų styginių instrumentų festivalyje „Džiaukimės drauge“ (2006), tarptautiniame ansamblių festivalyje-konkurse (2005) ir daugelyje kitų renginių.

 

 

 


Jaunių choras

Jaunių choro įkūrėja – Donata Girdzijauskienė. Vėliau kolektyvui vadovavo Leokadija Sriubienė, o nuo 1989 metų – Marytė Bignevičiūtė (chormeisteris-koncertmeisteris – Vytautas Abaris).

Choras yra nuolatinis respublikinių moksleivių dainų švenčių, respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis; IV tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Dainų versmė“ (2000) pelnė III laipsnio diplomą. Kolektyvo atliekama muzika skambėjo tarptautinio vaikų chorinės muzikos festivalio „Klasika vaikams“ (1997), „Dainuok, jaunoji Lietuva“, regioninio meno ir amatų festivalio „Vieversėlis“ (2001, 2003), Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunių chorų festivalio „Dainuoju tau“ (1999, 2000, 2001), Jaunimo menų šventės (1996), Moksleivių menų šventės „Džiaukimės drauge“ (2001) metu. Choras koncertavo Vilniaus rotušėje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (su prof. S. Sondeckio vadovaujamu kameriniu orkestru); dalyvavo projekto „Žingsniai“ koncerte Vilniaus mokytojų namuose, taip pat įvairiuose renginiuose rajone ir mieste.


Jaunučių choras

Daug metų Jaunučių chorui vadovavo mokytojas Kęstutis Mikeliūnas (koncertmeisteris buvo Vytautas Abaris). Kolektyvo įkūrėja – mokytoja Donata Girdzijauskienė. Šiuo metu jaunučių chorui vadovauja mokytoja Leontina Komkienė (koncertmeisterė – Ina Kononova).

Nuo 1975 metų jaunučių choras dalyvauja visose respublikinėse, regioninėse, sostinės bei Naujosios Vilnios rajono dainų šventėse. Apdovanotas diplomu už dalyvavimą nuo 1994 metų rengiamuose Vilniaus muzikos mokyklų jaunučių choro festivaliuose „Vilniaus vieversėliai“, Vilniaus moksleivių menų šventės „Džiaukimės drauge“ laureatas-finalininkas (2003).

 

 


Pučiamųjų instrumentų orkestras ,,DoMinO“

Pučiamųjų instrumentų orkestro įkūrėjas (1999 metais)  ir pirmasis vadovas –mokytojas Giedrius Labanauskas. nuo 2004 metų kolektyvui vadovavo Tauras Adomavičius, o nuo 2008 metų rudens – Mindaugas Rarivanas.

Pučiamųjų instrumentų orkestras nuolat koncertuoja įvairiuose mokyklos renginiuose, regioniniame vaikų ir jaunimo menų festivalyje „Vieversėlis“.

 

 

 


Trimitininkų kvartetas

Trimitininkų kvarteto įkūrėjas ir nuolatinis vadovas – Giedrius Labanauskas. trimitininkai.JPG

Šis kolektyvas aktyviai koncertuoja ne tik mokyklos, bet ir kitose sostinės koncertų salėse; nuo 2006-ųjų kasmet dalyvauja tradicinio projekto „Išsipildymo akcijos įkvėpti….“ baigiamuosiuose koncertuose Šv. Jonų ir Šv. Kotrynos bažnyčiose.

 

 

 

 


Akordeonistų orkestras

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos akordeonistų orkestras egzistuoja nuo mokyklos įkūrimo. Veiklos pradžioje kolektyvui vadovavo Antanas Uscila, vėliau – ilgametis mokyklos akordeono skyriaus vedėjas Julius Zdancevičius, dar vėliau – Eduardas Gabnys, Genadijus Savkovas, Antanas Gradeckas. Nuo 1999 metų akordeonistų orkestrui vadovauja mokytoja Žana Gumenaja.

Orkestras aktyviai koncertuoja mokykloje ir už jos ribų: dalyvavo  Šalčininkų krašto akordeonistų festivalyje (2006, 2007), V šalies vaikų ir jaunimo festivalyje „Skambėk, jaunyste“ (2007), VIII tarptautiniame akordeonų ansamblių festivalyje Košaline (Lenkija, 2008), festivalyje „Džiaukimės drauge“, moksleivių dainų šventėje „Mes – laisvės vaikai“ (2005).   2002 ir 2007 metais orkestras tapo respublikinio Lietuvos akordeonistų konkurso diplomantu, o 2008-aisias surengė tris koncertus rečitalius – Rudaminos meno mokykloje, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje ir Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Orkestras taip pat bendradarbiauja su solistais, kuriuos ruošia mokytojai Leontina Komkienė, Giedrius Labanauskas, Arvydas Vainius, Daiva Vasiliauskienė.


Folkloro ansamblis „Žolynėlis“

Folkloro ansamblis „Žolynėlis“ įkurtas 2002 metais. Kolektyvo įkūrėja ir vadovė – Eglė Stuokaitė. Ansamblio pagrindą sudaro tautinių instrumentų skyriaus ugdytiniai, tačiau kartu muzikuoja ir kitų skyrių mokiniai.

„Žolynėlis“ dalyvauja savo mokyklos projektuose bei miesto renginiuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir Latvijos vaikų globos namais, yra nuolatinis projekto „Išsipildymo akcijos įkvėpti…“ dalyvis. Ansamblio iniciatyva Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje yra puoselėjamos bei populiarinamos Užgavėnių šventės tradicijos. 2006 ir 2007 metais kolektyvas vedė Užgavėnių šventę Vilniaus mokytojų namuose.

 

 


Kanklių ansamblis

ansamblis 1sumaz..JPGKanklių ansamblį 1969 metais įkūrė kanklininkas Antanas Žemaitis ir jam vadovavo iki 1991-ųjų. Vėliau 14 metų su ansambliu dirbo mokytoja Narutė Karčiauskienė. Šiuo metu jam vadovauja Jolanta Čepaitienė.

Kanklininkai tapo nuolatiniais koncertų dalyviais mokyklos renginiuose, rajono festivaliuose, respublikinėse dainų šventėse, pasaulio lietuvių dainų švenčių kanklių vakaruose. 1998, 2003 ir 2007 metais kanklių ansamblis tapo atrankos į pasaulio lietuvių dainų šventę laureatais. Ansamblio atliekama muzika skambėjo Lenkijoje (2000), kasmetiniuose festivaliuose „Tek, saulele“, „Tau, motule, skamba kanklės“ (1996), jaunimo dainų šventės „Džiaukimės drauge“ baigiamuosiuose koncertuose Vilniaus sporto rūmuose (1999, 2000, 2001), festivalyje Lietuvos mokyklų 600 metų jubiliejui paminėti (1997), Vilniaus muzikos festivalio „Jaunųjų menininkų veiklos programa pasitinkant XXI a.“ baigiamiajame koncerte Lietuvos operos ir baleto teatre (1997 m.). Kanklių ansamblis koncertavo Vilniaus rotušėje, nacionaliniame muziejuje, įvairiuose rajono renginiuose, mokyklose, bažnyčiose, globos namuose ir kitur.


Tautinių instrumentų ansamblis

Tautinių instrumentų ansamblio istorija prasideda 1998 metais, kai jis buvo įkurtas Alfonso Vidugirio pastangomis. Ansamblis pirmą kartą viešai pasirodė festivalyje „Tek, saulele“ 1999 metais, po metų koncertavo Lenkijoje. Įvairiais laikotarpiais atskiroms instrumentų grupėms vadovavo kanklininkės Narutė Karčiauskienė, Eglė Stuokaitė, birbynininkai Renatas Jaraminas, Medartas Trimonis, Marius Eidukonis. Dabar orkestrui vadovauja Jolanta Čibinskienė ir Agnius Daubaris.

Kolektyvas dalyvauja visuose tautinės muzikos festivaliuose „Džiaukimės drauge“ (2001-2003), yra nuolatinis festivalio „Vieversėlis“ dalyvis. Ansamblis koncertuoja mokyklose, darželiuose, globos namuose ir kitur.