Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo  34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę — nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Mokykla yra viena iš tokių remiamų organizacijų. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų – ši parama jums nieko nekainuos. Todėl nuoširdžiai prašytume tapti Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos rėmėjais. Tai jūs galite padaryti iki gegužės 1 dienos 3 būdais:

  1. Prašymo  formą (FR0512) galite užpildyti mūsų mokyklos raštinėje. Mokyklos darbuotojai patys nuneš jūsų prašymus Mokesčių inspekcijai
  2. Galite prašymo  formą (FR0512) atsispausdinti FR0512 ir FR0512P
  3. Galite jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir internetu užpildyti prašymo formą (FR0512) http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=0

Jums bus reikalingi šie duomenys:

  • mokyklos kodas – 191662228
  • įstaigos pavadinimas – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla
  • adresas – Karklėnų g. 9, Vilnius
  • bankas – Swedbank, kodas 73000
  • sąskaitos Nr. LT51 7300 0100 8356 0661

 

Visi Jūsų skirti pinigai atitenka vaikams – jų mokymosi sąlygų gerinimui, mokyklos modernizavimui.