Vilniaus Naujosios Vilnios Muzikos Mokykla

Svetainė ruošiama

Dėmesio! Interneto svetainė naujinama ir bus pasiekiama artimiausiomis dienomis. Atsiprašome už nesklandumus.

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla
Biudžetinė įstaiga
kodas Juridinių asmenų registre 191662228
Karklėnų g. 9, Vilnius 11223
Tel.: (8 5) 267 4718
El. p. nvmuzikosmokykla@gmail.com,
rastine@nvilniosmm.vilnius.lm.lt

//////////////////////////////////////////////////////////////////////


SKELBIMAS

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla Direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui

Įstaiga / įmonė: Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla
Skelbimo įvadas: Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms, 0,5 etato.

Pareigybės pavadinimas-direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Siūlomas darbo krūvis – 0,5 etatas;

Darbo sutartis – neterminuota;

Darbuotojas reikalingas - nuo 2018-09-01.

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Darbo aprašymas: Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti, analizuoti ir kontroliuoti neformaliojo švietimo procesą: stebėti ir analizuoti ugdymo kokybę, turinį, kontroliuoti ugdymo programų, planų vykdymą, rengti projektus ir kt.
Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį muzikinį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir vyr. mokytojo kvalifikaciją.
  2. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
  3. Mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą ne žemiau B1 lygiu.
  4. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas.
  5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, mokyklos direktoriumi.
  7. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
  8. Greitai orientuotis situacijose, turėti gerus bendravimo įgūdžius.

Privalumai:

Švietimo vadybos magistro kvalifikacija ar analogiško darbo patirtis muzikos mokymo įstaigoje. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, dalyvavimo projektuose ir organizacinio darbo patirtis, iniciatyvumas, kūrybiškumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais, mokytojais, tėvais. Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt) pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Motyvacinį laišką;
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 26 d.

Adresas: Karklėnų g. 9 Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2018-06-11
Skelbimas galioja iki: 2018-06-26
Kontaktinė informacija: Tel. nr. (8~5) 267 47 18